Služby

Nabízíme vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování daňových přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob, daně z nemovitého majetku, silniční daně. Zpracování mezd a vedení personalistiky. Dále provádíme znalecké posudky, založení a likvidace společností. 

Naše odbornost

Dlouholetá praxe, ekonomické vzdělání a zkušenosti z řady oborů a činností nás staví do čela zpracovatelů účetních a dalších ekonomických služeb. Jazyková vybavenost nám umožňuje zajišťovat služby v rámci Evropské unie. Nabízíme zkušenosti s výběrem DPH v zemích EU. Neustálé vzdělávání se nás udržuje trvale informovanými a vzdělanými.

Účetnictví

KOMPLETNÍ ÚČETNÍ SERVIS​

Vedení kompletní účetní agendy, včetně vedení a zracování mezd. Evidence zásob materiálu, zboží a zásob, evidence majetku, knihy jízd. Správa běžného účtu, vedení fakturace a pokladny, zpracování DPH, Přiznání daní z příjmů, daní z majetku, silničíní daně, daně z nemovitostí, Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, Vyúčtování daně vybírané srážkou apod.

Daňová evidence

POMOC ŽIVNOSTNÍKŮM A OSVČ​​

Kompletní vedení daňové evidence, příjmů a výdajů z podnikatelské činnosti, nebo z pronájmu nemovitého majetku podle § 9 ZDP. Vedení pohledávek a závazků, pokladny, evidence zásob materiálu, zboží a zásob. Evidence majetku, knihy jízd apod. Zpracování přiznání daně z příjmů, DPH, majetkových daní apod.

Mzdy a personalistika

AŽ 1.000 MEZD ZPRACOVANÝCH MĚSÍČNĚ​

Toto je naše zkušenost, praxe i schopnost.
Zpracování personální dokumentace, pracvních smluv, dohod o hmotné odpovědnosti, evidence pracovní doby, evidence zakázek ve mzdě.​
​Průvodce procesem nástupu, pracovní aktivity a ukončení pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele.

Znalecké posudky

Znalecká činnost v oboru ekonomika - účetní a daňová evidence.​​
Jednatel společnosti je soudním znalcem v oboru EKONOMIKA - ÚČETNÍ A DAŇOVÁ EVIDNCE  se zkušeností jak vedou, či nevedou účetnictví firmy a podnikatelé v České republice.